top of page
1.png
Blue box.png

Contact Us

catering
catering
catering

Hotline: 036 323 3042

Blue Box Co., LTD

Phone: (028) 3636 2016 - (028) 3636 2099

Mail: info@thebluebox.org

Chúng tôi mở cửa tất cả các ngày từ 8:30 - 18:00.

catering

Hãy gọi hoặc để lại tin nhắn cho chúng tôi, chúng tôi cố gắng trả lời tất cả câu hỏi trong 24 giờ. 

​-----------------------------

Nếu bạn có bất kỳ phản hồi gì về sản phẩm và dịch vụ, vui lòng nhấn vào đây.

catering
bottom of page