top of page
1.png
catering
catering
Blue box.png
02b31bc169bf1bd697e9c15073383a86.png
tiecsinhnhat
tiecsinhnhat

Celebration Party

Blue Box sẽ giúp bạn lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc dễ dàng trong 5 phút với hệ thống đặt tiệc online!

catering

Wedding package

Hãy bắt đầu với việc lựa chọn Menu cho bữa tiệc cưới hoàn hảo ! Blue Box sẽ giúp bạn ước tính chi phí chỉ với 5 phút đặt tiệc online.

catering

Birthday Package 

Blue Box sẽ giúp bạn tổ chức những buổi tiệc sinh nhật hoàn hảo và chọn mục Xem Menu để thử ước tính chi phí  tiệc của bạn.

tiecsinhnhat
e8128520f17757f08c4ebdfbc17ef9a0.jpg

Baby full month

tiecsinhnhat
e8128520f17757f08c4ebdfbc17ef9a0.jpg

1st party

tiecsinhnhat
ed9116b9075f657574115c71f1b04b4d.jpg

Kid's Birthday

tiecsinhnhat
9d3685d2f23d6b63d9f5ff285863eddc.jpg

18th birthday

tiecsinhnhat
8f08ab7f3db154183d215fabf04d2b00.jpg
tiecsinhnhat
tiecsinhnhat

International Buffet Menu

Mobile Web is available

Đặt hàng tiện ích và trực tuyến trên điện thoại. Nhận thông tin mới từ mobile web. 

tiecsinhnhat
tiecsinhnhat

Đăng ký trở thành thành viên để nhận nhiều ưu đãi mới nhất

Thanks for subscribe!

tiecsinhnhat
tiecsinhnhat
bottom of page