THƯ VIỆN HÌNH ẢNH 

1/8

Tiệc Buffet Tối 200 khách

Sự kiện mở bán Grand World Phú Quốc.

catering303
catering303

catering306
catering306

Catering314
Catering314

catering303
catering303

1/8

Tiệc Cocktail cho 40 khách.

​Tiệc thôi nôi của bé tại City Garden.

Catering370
Catering370

Catering371
Catering371

Catering355
Catering355

Catering370
Catering370

1/20

Tiệc Cocktail cho 100 khách 

Sự kiện ra mắt dòng xe mới của Vespa

1/4

Tiệc Buffet tối 40 khách

Bữa tiệc sinh nhâtj tại Quận 2.

Catering266
Catering266

Catering264
Catering264

Catering265
Catering265

Catering266
Catering266

1/10

Tiệc Cocktail cho 60 khách.

​Tiệc sinh nhật bé gái tại Quận 1.

Catering399
Catering399

Catering401
Catering401

Catering373
Catering373

Catering399
Catering399

1/28

Tiệc sinh nhật bé gái - Nàng Tiên Cá 

Tiệc Set Menu Món Á cho 50 khách 

1/5

Tiệc Cocktail cho 100 khách.

​Sự kiện Khai Trương The Alley Cafe.

Catering326
Catering326

Catering318
Catering318

Catering332
Catering332

Catering326
Catering326

1/17

Tiệc Cocktail cho 60 khách.

​Sự kiện ra mắt sản phẩm mới tại Quận 3.

Catering402
Catering402

Catering404
Catering404

Catering405
Catering405

Catering402
Catering402

1/7

Tiệc Tea Break 40 khách 

Tiệc tri ân khách hàng tại Quận 1

1

2

3

4