THƯ VIỆN HÌNH ẢNH 

Great Food. Great Service. Anytime, Anywhere

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

Tiệc Buffet Tối 200 khách
Sự kiện mở bán Grand World Phú Quốc.

catering303
catering303

press to zoom
catering306
catering306

press to zoom
Catering314
Catering314

press to zoom
catering303
catering303

press to zoom
1/8

Tiệc Cocktail cho 40 khách.
​Tiệc thôi nôi của bé tại City Garden.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Tiệc Buffet tối 40 khách
Bữa tiệc sinh nhật tại Quận 2.

Catering266
Catering266

press to zoom
Catering264
Catering264

press to zoom
Catering265
Catering265

press to zoom
Catering266
Catering266

press to zoom
1/10

Tiệc Cocktail cho 60 khách.
​Tiệc sinh nhật bé gái tại Quận 1.

Catering370
Catering370

press to zoom
Catering371
Catering371

press to zoom
Catering355
Catering355

press to zoom
Catering370
Catering370

press to zoom
1/20

Tiệc Cocktail cho 100 khách 
Sự kiện ra mắt dòng xe mới của Vespa

Catering399
Catering399

press to zoom
Catering401
Catering401

press to zoom
Catering373
Catering373

press to zoom
Catering399
Catering399

press to zoom
1/28

Tiệc sinh nhật bé gái - Nàng Tiên Cá 
Tiệc Set Menu Món Á cho 50 khách 

1

2

3

4

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

Tiệc Cocktail cho 100 khách.
​Sự kiện Khai Trương The Alley Cafe.

Catering326
Catering326

press to zoom
Catering318
Catering318

press to zoom
Catering332
Catering332

press to zoom
Catering326
Catering326

press to zoom
1/17

Tiệc Cocktail cho 60 khách.
​Sự kiện ra mắt sản phẩm mới tại Quận 3.

Catering402
Catering402

press to zoom
Catering404
Catering404

press to zoom
Catering405
Catering405

press to zoom
Catering402
Catering402

press to zoom
1/7

Tiệc Tea Break 40 khách 
Tiệc tri ân khách hàng tại Quận 1