THƯ VIỆN HÌNH ẢNH 

Great Food. Great Service. Anytime, Anywhere

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

Tiệc Tea Break 30 khách 
Sự kiện Khai Trương Công Ty.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11

Tiệc Cocktail 100 khách
Ra mắt sản phẩm mới của FWD.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/25

Tiệc Buffet cho 200 khách
Sự kiện khai trương nhà máy Makino.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

Tiệc Cocktail 90 khách
Sự kiện đón siêu tàu thể thao IDEC.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

Tiệc Western Set Menu cho 70 khách
Sự kiện mừng khai trương Showroom.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12

Tiệc Set Menu 60 khách.
Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 8 của bé. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

Tiệc Cocktail cho 30 khách.
Buổi tiệc trên Du Thuyền Lagoon 360.

press to zoom

press to zoom
Palm Height-107
Palm Height-107

press to zoom

press to zoom
1/17

Tiệc Cocktail 800 khách
Lễ bàn giao căn hộ Palm Heigh.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

Tiệc Cocktail 40 khách.
​Tiệc Sinh Nhật Nike tại Saigon Centre.