THƯ VIỆN HÌNH ẢNH 

1/2

Tiệc Tea Break 30 khách 

Sự kiện Khai Trương Công Ty.

1/11

Tiệc Cocktail 100 khách

Ra mắt sản phẩm mới của FWD.

1/25

Tiệc Buffet cho 200 khách

Sự kiện khai trương nhà máy Makino.

1/7

Tiệc Cocktail 90 khách

Sự kiện đón siêu tàu thể thao IDEC.

1/8

Tiệc Western Set Menu cho 70 khách

Sự kiện mừng khai trương Showroom.

1/12

Tiệc Set Menu 60 khách.

Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 8 của bé. 

1

2

3

4

1/8

Tiệc Cocktail cho 30 khách.

Buổi tiệc trên Du Thuyền Lagoon 360.

Palm Height-107
Palm Height-107

1/17

Tiệc Cocktail 800 khách

Lễ bàn giao căn hộ Palm Heigh.

1/6

Tiệc Cocktail 40 khách.

​Tiệc Sinh Nhật Nike tại Saigon Centre.