THƯ VIỆN HÌNH ẢNH 

Great Food. Great Service. Anytime, Anywhere

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/26

Sự kiện Set Menu 2,400 khách
Xác lập kỉ lục bàn tiệc dài nhất
Châu Á.

press to zoom

press to zoom
Catering139
Catering139

press to zoom

press to zoom
1/7

Tiệc Cocktail 90 khách
Sự kiện Happy Hour tại Công Ty.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12

Tiệc Buffet BBQ  40 khách
Buổi tiệc cuối tuần tại công ty.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

Tiệc Buffet Nhẹ 400 khách
Sự kiện mừng sinh nhật lần 21.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

Tiệc BBQ Buffet 60 khách.
Bữa tiệc sinh nhật và ăn mừng Tân Gia.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

Tiệc Cocktail 40 khách
Sự kiện mừng khai trương Nha Khoa.

Catering287
Catering287

press to zoom
Catering286
Catering286

press to zoom
catering278
catering278

press to zoom
Catering287
Catering287

press to zoom
1/7

Tiệc Set Menu 60 khách.
Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 8 của bé. 

1

2

3

4

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

Tiệc BBQ Buffet 45 khách
Bữa tiệc sinh nhật nhóm Sợ Vợ.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Tiệc Cocktail 90 khách.
Lễ mở bán căn hộ Swancity Đồng Nai