top of page
logo den - Blue box.png
Set menu J

Set menu J

ASIAN SET MENU J

APPETIZER

Gỏi hải sản Tam Dương

SOUP

Súp nấm Bào Ngư Thịt Cua

MAIN COURSE

Cá Lã Vọng Tây Hồ

Cơm Hải Sản Gà Quay Song Hỷ

Đà