top of page
logo den - Blue box.png
Strawberry lamington

Strawberry lamington

    40.000₫Giá

    MENU INFORMATION:

    ·  Nhân viên có mặt trước 3 giờ diễn ra tiệc để chuẩn bị.

    ·  Thời gian phục vụ món ăn tr