top of page
logo den - Blue box.png
Tea Break Menu A

Tea Break Menu A

TEA BREAK MENU A including:

- Free low of Vietnamese coffee, tea, V-fresh juice (Orange & Peach) and detox water.

Menu as listed:-

Mini beef burgers with tomato sauce

Bánh mini burger bò với sốt cà chua

Apple tart

Bánh tạc nhân táo

Blueberry cheese

Bánh phô mai việt quất

Homemade cookies

Các loại bánh quy tự làm

Seasonal fresh fruit

Hỗn hợp trái cây nhiệt đới

    215.000₫Giá