189687185_949359879221378_1227381469206416261_n_edited.jpg
188567462_949359815888051_1369046165892887705_n.jpeg
188922168_949359519221414_7711005353869497384_n.jpeg

Join Our Team

Chúng ta đều khao khát một môi trường làm việc. “Năng Động – Gắn Bó – Có nhiều cơ hội”.

Trở thành một nhân tố của Blue Box để đi nhanh hơn và hạnh phúc hơn.

Vì con người là tài sản vô giá và là động lực phát triển mạnh mẽ của Blue Box.

Phòng Điều Hành - TP. Hồ Chí Minh. Toàn thời gian

Lương: 6,000,000 - 9,000,000.

Hạn nộp hồ sơ: 31/7/2021.

Bộ phận Bếp - TP. Hồ Chí Minh. Toàn thời gian

Lương: 6,000,000 - 9,000,000.

Hạn nộp hồ sơ: 31/7/2021.

Nhân viên Kinh Doanh - Suất Ăn Công Nghiệp 

Phòng Kinh Doanh - TP. Hồ Chí Minh. Toàn thời gian

Lương: 7,000,000 - 12,000,000.

Hạn nộp hồ sơ: 31/7/2021.

Phòng Kinh Doanh - TP. Hồ Chí Minh. Toàn thời gian

Lương: 6,000,000 - 12,000,000.

Hạn nộp hồ sơ: 31/7/2021.