top of page

All Menus

Term and Condition ==> Nghiên  cứu phần content manager kiểu ẩn sẽ đẹp hơn như FAQ ý. 

COCKTAIL RECEPTION

Min 10 pax | 300,000 đồng/ pax. 

pexels-karolina-grabowska-4207892.jpg

INTERNATIONAL BUFFET

Min 10 pax | 600,000 đồng/ pax. 

pexels-karolina-grabowska-4207892.jpg

BBQ BUFFET

Min 10 pax | 580,000 đồng/ pax. 

pexels-karolina-grabowska-4207892.jpg

SET MENU MÓN Á

Min 10 pax | 700,000 đồng/ pax. 

pexels-karolina-grabowska-4207892.jpg

SET MENU MÓN ÂU 

Min 10 pax | 900,000 đồng/ pax. 

pexels-karolina-grabowska-4207892.jpg

SET MENU FUSSION

Min 10 pax | 820,000 đồng/ pax. 

pexels-karolina-grabowska-4207892.jpg

EQUIPMENT RENTAL

pexels-karolina-grabowska-4207892.jpg
bottom of page